Informatie

De stichting The Blue Room Sessions is een instelling zonder winstoogmerk die zich ten doel heeft gesteld om op regelmatige basis concerten onder de naam ‘The Blue Room Sessions’ te organiseren. Aangezien de stichting geen winstoogmerk heeft en vanaf 18 september 2017 de ANBI status heeft, publiceren wij de volgende gegevens.

Gegevens
Naam van de stichting : Stichting The Blue Room Sessions
KvK nummer: 69619735
RSIN nummer : 857942797
Vestigingsadres: Meester Bierkuslaan 7, 5237JB ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 06-48162966
Email : info@blueroomsessions.nl

Doel van de stichting
Het ontwikkelen, bevorderen en aanbieden van diverse culturele activiteiten, met name op het gebied van nationale en internationale Roots-Blues-Americana en Folkmuziek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Activiteiten die de stichting ontplooit om het doel te bereiken
1. Het organiseren van muziek-evenementen en overige activiteiten met professionele nationale en internationale artiesten op diverse locaties.
2. Het organiseren van een twee-wekelijks concert in de genoemde genres onder de naam The Blue Room Sessions in samenwerking met de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch.
3. Het onder de aandacht brengen van de activiteiten van de stichting onder een geïnteresseerd publiek door middel van eigen website, website Verkadefabriek, nieuwsbrieven, Facebook-account, flyers en posters.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Dhr. T.J.P.M. Nelissen
Secretaris/Penningmeester: Mevr. M.M.J.L. Nuijten
Bestuurder: Dhr. A.W. Ligtvoet
Bestuurder: Dhr. A.N. van der Laan
Bestuurder: Mevr. M.L. van Luijtelaar
Bestuurder: Dhr. W. Gouda

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestanden: